PEFC Belgium

Het PEFC-label op hout

Alle houtproducten kunnen het PEFC-label dragen, een label dat de garantie geeft dat het product zijn oorsprong heeft in duurzaam beheerde bossen (een beheer dat een evenwicht nastreeft tussen de ecologische, sociale en economische functies van het bos).

Het PEFC-boscertificatiesysteem is een systeem om de houtstromen te volgen, van in het bos tot bij de consument. Onafhankelijke certificatie-instellingen oefenen controles uit, zowel in het bos als in de bedrijven die hout verwerken. Momenteel zijn er wereldwijd bijna 20.000 bedrijven PEFC-gecertificeerd, waarvan meer dan 480 in België. www.pefc.be.

Aanvullende informatie

  • Productgroep: Andere
  • Stad: Brussel
  • Land: België
  • Standnummer: 8732